นิทรรศการ

THE FICTIONAL TRUTH - ขยะอวกาศ

AITOY

วันที่:

10 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

"In Fiction, We Trust"

งานแสดงเดี่ยวของ AITOY กับงานศิลปะชุดมหากาพย์ที่เป็นดังภาษาเพื่อสื่อสาร ตั้งคำถาม ถกเถียง สำรวจความแตกต่าง ความเชื่อและความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์กรแห่งศรัทธา ศิลปินเปรียบเปรยถึงการติดกับดักลุ่มหลงความจริงของเรื่องแต่งกับซากวัตถุที่ถูกทิ้งในอวกาศโดยมนุษย์หลังการสำรวจความจริงของจักรวาล ซึ่งการสร้างความเชื่อและการสร้างวัตถุนั้นล้วนถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เองเพื่อยกระดับปัญญาของมนุษยชาติให้เหนือสัญชาตญานและความเข้าใจที่เคยเป็น

วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วถูกทิ้งไว้ในห้วงอวกาศเมื่อเลิกใช้งาน เศษซากแห่งนวัตกรรมที่ใช้ในการไขความลับจักรวาล เมื่อหมดหน้าที่ ก็กลายเป็นเศษลอยเคว้งอยู่นอกโลก ครั้นจะพึ่งพาแรงโน้มถ่วงให้ดูดกลับเข้ามาก็ถูกบรรยากาศเผาไหม้จนไม่เหลือซากก่อนที่จะตกถึงพื้น จะขึ้นไปเก็บกวาดก็ดูจะเป็นการสิ้นเปลือง จึงต้องถูกปล่อยอยู่แบบนั้น

แต่มนุษย์ไม่ได้ใช้แค่วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงของจักรวาล ระบบความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหลักพันปี ที่ผลิตเศษเปลือกใยห่อปรัชญาแห่งชีวิตออกมาแบบไม่รู้จบ ยิ่งพัฒนาการของอารยธรรมไปไกลมากเท่าไหร่ ดูเหมือนยิ่งเกินความจําเป็นและบดบังเป้าหมายที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อองค์ประกอบคือศรัทธาที่เกิดจาก ความกลัว ความอยาก ความทุกข์ และความหวัง มนุษย์จึงต้องยอมจํานนต่ออํานาจในจินตนาการ อํานาจที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม ใช้ศีลธรรมเป็นตัวชี้วัดคุณค่า บูชาความดี และ วางท่าแข็งกร้าวเพื่อปลอบประโลมจิตใจที่อ่อนแอ หวังเพียงได้กอดเศษเสี้ยวสวรรค์เอาไว้ในวันที่หมดลมหายใจ

ถ้อยคำศิลปิน

"....ทั้งชีวิตของผม การวาดรูปเป็นวิธีการสื่อสาร ใช้ทั้งในการสร้างเพื่อน ใช้จีบสาวจนกลายเป็นวิธีใช้หาเงินแต่มากไปกว่าการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผมใช้หล่อเลี้ยงชีวิต การวาดรูปคือเครื่องมือที่ผมใช้ค้นหาหนทางแห่งความเชื่อ ผมเกิดมาในครอบครัวพุทธ เรียนหนังสือในโรงเรียนคริสต์ ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนอิสลาม ผมโตมาท่ามกลางระบบความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือทุกระบบความเชื่อล้วนถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ - แต่ละระบบมีความจริงที่สมมติขึ้นซึ่งโดยวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จากช่วงเวลาที่ต่างกัน ในห้วงประวัติศาสตร์อันเป็นนิรันดร์

อะไรคือความจริงที่ถูกต้อง เมื่อทุกความจริงคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ?

information provided by event organizer

จอยแมน แกลเลอรี่

357-359 ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200

โซน

1

อ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

จอยแมน แกลเลอรี่

357-359 ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200

โซน

1

อ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด