นิทรรศการ

อุปมา ช่อกาฝาก

จิตรกรรมไทยรักสีร่วมสมัย โดย สนั่น รัตนะ

วันที่:

10 ต.ค. - 5 พ.ย. 2566

จิตรกรรมรักสีเป็นการผสมสีฝุ่นกับยางรักใส ระบายทับซ้อนกันหลายชั้น จนเกิดเป็นภาพจิตรกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ และเทคนิคที่หลากหลาย

“ต้นกาฝาก” เป็นพืชเบียดเบียนอาศัยเกาะพืชอื่น มีหลายชนิดอาศัยเกาะดูดน้ำ แร่ธาตุ หรือสารอาหารสังเคราะห์แล้ว “สำนวนกาฝาก” จึงสื่อถึง การแฝงตัวอาศัยอยู่กับผู้อื่น โดยที่ไม่ช่วยเหลือ หรือทำประโยชน์ คอยแต่จะเกาะเอาผลประโยชน์จากผู้อื่น “อุปมา ช่อกาฝาก” จึงหมายถึง การแฝงอยู่โดยไม่ทำประโยชน์อะไรให้ คอยแต่เกาะเอาประโยชน์จากผู้อื่น

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย "การสร้างสรรค์รักสีร่วมสมัย ชุด อุปมา ช่อกาฝาก” โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นงานต้นแบบที่สร้างสรรค์โดย อ.สนั่น รัตนะ และมีผลงานของศิลปินรับเชิญที่ร่วมในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์รักสีร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 กย. 2566 ณ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดแสดงด้วยกว่า 30 ผลงาน

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ