นิทรรศการ

FIND . LINE . LAND

ชัยรัตน์ มงคลนัฏ

วันที่:

10 ก.พ. - 24 มี.ค. 2567

FIND . LINE . LAND
ค้นพบ เชื่อมต่อ ในดินแดนไร้กฎเกณฑ์
ศิลปิน ชัยรัตน์ มงคลนัฏ

เมื่อสวนบอนไซ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ ผลงานชุดนี้จึงก่อเกิดขึ้นจากจินตนาการของศิลปิน ในการจำลอง ประกอบ และจัดวางสวนให้กลายเป็นดินแดนซึ่งรายล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน แม้ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างวิถีการดำเนิน หรือต่างความเชื่อ แต่ใดๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนคือ ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์

อีกทั้งผลงานชุดนี้ยังชวนให้ศิลปินย้อนขบคิดระหว่างการชมสวนบอนไซว่า... สิ่งที่เราเห็นนั้นล้วนประกอบด้วยความไม่จริงและการไม่มีชีวิต หากแต่สิ่งต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยจินตนาการของตัวเราเอง

information provided by event organizer

บ้านอุปอินทร์

8 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

พ. - อา. 10:00-18:00

MRT: อิสรภาพ

บ้านอุปอินทร์

8 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

พ. - อา. 10:00-18:00

MRT: อิสรภาพ