นิทรรศการ

Flowers Need Time to Bloom

เญอรินดา แก้วสุวรรณ

วันที่:

4 - 29 ต.ค. 2566

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินที่นำเสนอผลงานโดยใช้เทคนิคกระบวนการ เย็บปักถักร้อย ด้วยวัสดุ ด้าย ไหม เลื่อม ดิ้นทอง ที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านเนื้อหาประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยที่ศิลปินชื่นชอบ และสนใจ จาก จินตนาการ นิทาน วรรณกรรม บอกเล่าเรื่องราวผ่าน บุคคล สัตว์ วัตถุ ในโลกของอุดมคติ สอดแทรก สัญญะ ความหมาย สะท้อนความงดงามในหลากหลายรูปแบบของความเป็นผู้หญิงในอุดมคติ และความเป็นเพศภาพของตัวศิลปินที่รอเวลายอมรับในพื้นที่เปิดกว้างในสังคมปัจจุบัน

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ