นิทรรศการ

Flowers, River and Possibilities

สกุล อินทกุล

วันที่:

5 ต.ค. - 27 พ.ย. 2566

Flowers, River and Possibilities
ดอกไม้ สายน้ำ และเรื่องราว

ดอกไม้ประโลมใจใสสวยล้ำ
สายน้ำฉ่ำประโลมกายหายเหนื่อยล้า
อะไรก็เป็นไปได้หากใจพา
มวลบุปผาล่องธาราพาเบิกบานฯ

information provided by event organizer

โรงแรมเพนนินซุล่า กรุงเทพฯ

333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

BTS: เจริญนคร / สะพานตากสิน

โรงแรมเพนนินซุล่า กรุงเทพฯ

333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

BTS: เจริญนคร / สะพานตากสิน