นิทรรศการ

ฟแรกเม็นเทฌัน

วัชรนนท์ สินวราวัฒน์, ลิค ศรีประเสริฐ, ดุษฎี ฮันตระกูล, อติ กองสุข และ พีรนันท์ จันทมาศ

วันที่:

1 ธ.ค. 2566 - 17 ก.พ. 2567

นิทรรศการ “Fragmentation / ฟแรกเม็นเทฌัน” คือการนำเสนอให้เห็นถึง "รอยเคลื่อน" ที่เป็นรอยปริแตกทางความคิด/ความหมายที่ปรากฏอยู่ซึ่งหน้า หรือซ่อนเร้นหลบหลืบแทรกตัวอยู่กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็น เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นจริงและความหมายต่างๆพากัน "เคลื่อน" เหวี่ยงหมุนจากจุดเดิม ปัจจุบันขณะได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านร่องทางความคิด สิ่งที่มั่นคงได้พังทลายกลายเป็นเศษซากแล้วก่อตัวกลับคืนรูปกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง หลงเหลือเพียงแต่รอยปริแตกทางความคิด รอยเคลื่อนได้สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เราเห็นผงละอองของการก่อรูปเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์และความหมายที่แฝงเร้นดังที่เราจะพบในผลงานศิลปะที่ปรากฏในครั้งนี้

ศิลปิน: วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ / ลิค ศรีประเสริฐ / ดุษฎี ฮันตระกูล / อติ กองสุข / พีรนันท์ จันทมาศ

ภัณฑารักษ์ - กฤษฎา ดุษฎีวนิช

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2567

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

information provided by event organizer

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย