นิทรรศการ

Good Old Neon

เจษฎา ภูเวียง, มาริษา ศรีจันแปลง และ Thuy-Tien Nguyen

วันที่:

19 มี.ค. - 18 พ.ค. 2567

นิทรรศการศิลปะ โดย เจษฎา ภูเวียง, มาริษา ศรีจันแปลง และ Thuy-Tien Nguyen

information provided by event organizer

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ