นิทรรศการ

Selective Memory 'Hands'

ราบิ้น ฮาสเซิ้น

วันที่:

29 มี.ค. - 31 พ.ค. 2567

“มือข้างหนึ่งเท้าพื้นอย่างมั่นคงเพื่อยันตัวเองไว้ มือข้างหนึ่งที่ทักทายผู้คน มือข้างหนึ่งที่สัมผัสมือของอีกคนหนึ่ง ไม่มีการแสดงท่าทางใดจะเป็นสากล ฝ่ามือแบนๆ ที่ยกขึ้นมาอาจสื่อถึงการบอกลาได้มากพอๆ กับการกล่าวสวัสดี ผลงานแต่ละชิ้นในซีรีส์นี้เกิดขึ้นในสถานที่แตกต่างกันหากยังคงรักษาไว้ซึ่งกระบวนการทำงานของศิลปินที่มีรูปแบบเหมือนพิธีกรรม กระดาษที่ถูกเตรียมในความมืดแห่งค่ำคืนถูกปิดคลุมก่อนที่จะลำเลียงขนถ่ายในเวลากลางวัน การลงมือทำชิ้นงานในพื้นที่สาธารณะ มือขวาของศิลปินที่สัมผัสเชื่อมโยงกับกระดาษ กระดาษที่สัมผัสเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนั้น สุดท้ายแล้ว ชิ้นงานถูกนำไปชะล้างในแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุ ก๊อกน้ำ หรือน้ำในขวดเพื่อทำให้วงจรนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์”

นิทรรศการ Selective Memory: ‘Hands’ โดยราบิ้น ฮาสเซิน
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2024 เปิดให้เข้าชมวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ 12.00 น.-19.00 น.
ชั้น 2 C43 inspiration space ณ CHAROEN 43 ART AND EATERY
ติดตามผลงานของราบิ้นได้ที่ www.rabinhuissen.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/charoen43

เกี่ยวกับศิลปิน
ราบิ้น ฮาสเซิ้น (ชาวเนเธอแลนด์) บันทึกการมีอยู่ของเขาลงบนโฟโตแกรม พิกัดที่ถูกต้องและท่าทางของเขานั้นคือสิ่งสำคัญที่สุด โดยแต่ละครั้งจะถูกบันทึกอย่างเที่ยงตรงภายในกรอบเวลาเฉพาะที่ส่งอิทธิพลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของภาพนั้นๆ โฟโตแกรมคือรูปแบบในยุคแรกของการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถบันทึกภาพลงบนกระดาษที่ไวต่อแสงได้

พิมพ์เขียวนั้นเป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นประสบการณ์ทางกายอันเป็นส่วนตัว ซึ่งสะท้อนการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางออกจากชีวิตประจำวันอันแสนคุ้นเคย ปลดเปลื้องจากบทบาททางสังคมหรือหน้ากากที่สวมใส่ ในเวลาเดียวกันกับที่เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ณ ชั่วขณะแห่งเวลาอันแสนเที่ยงตรงนั้น มีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นกับคนอื่นและชิ้นงานนี้ก็จับตาและเชื่อมต่อความซ้อนผสานนี้เข้าด้วยกัน เรื่องราวในอดีตของศิลปินเขื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตของคนอื่นผ่านการรักษาไว้ซึ่งพลังงานของช่วงเวลานั้นในวัตถุชิ้นนั้น ในแง่นี้ เขาใช้ร่างกายของเขาในฐานะเครื่องมือในการติดต่อในระดับเมตา ซึ่งรวมเอาความปรารถนาในความสมบูรณ์และความมุ่งมาดที่จะเป็นองค์รวมไว้ด้วยกัน เขาจารึกมันไว้บนกระดาษซึ่งผ่านการเตรียมพร้อมด้วยโฟโตอีมัลชั่นซึ่งทำปฏิกิริยากับแสง เวลาคือตัวทำปฏิกิริยาที่มองไม่เห็นซึ่งเปิดทางให้เกิดการตอบสนองและสุดท้ายภาพจะปรากฏขึ้นมา ปัจจัยธรรมชาติรอบตัวอาทิ แสงแดด ลม อุณหภูมิ ทราย ฝุ่น และน้ำ สามารถเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้ได้

เมื่อมองดูชิ้นงาน 2 มิติของฮาสเซิน แทนที่จะเห็นเป็นภาพ เรากลับสามารถรับรู้ได้ถึงวัตถุในเชิงประติมากรรมในแง่ที่ว่ามันปลุกบางอย่างขึ้นมาในความไม่มีอยู่นั้น ภาพคอลลาจที่ใช้กระดาษแบบคัทเอาต์ของเขาซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงการเดินทางผ่านการทำซ้ำขึ้นมาใหม่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบเมืองนั้น คือภาพรางเลือนของการมีอยู่ อาทิ บันทึกการเดินทางและหมายเหตุต่างๆ

information provided by event organizer

เจริญ 43 อาร์ท แอนด์ อีทเทอรี่

1115 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

เจริญ 43 อาร์ท แอนด์ อีทเทอรี่

1115 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง