นิทรรศการ

Haunted House

ภาวิดา วชิรปัญญาพร

วันที่:

4 - 30 ก.ค. 2567

"Haunted House" การแสดงเต้นร่วมสมัยที่จะพาคุณออกไปค้นหาและสำรวจความซับซ้อนของการเป็นผู้ใหญ่ ความไร้เดียงสา และการค้นพบตนเองภายใต้กรอบของทุนนิยมและสภาพแวดล้อมของสังคม

ร่องรอยและความทรงจำในอดีตที่หล่อหลอมความเป็นปัจเจกบุคคล แสดงให้เห็นถึงการเดินทางและข้อจำกัดในแต่ละช่วงของชีวิต ซึ่งเผยให้เห็นถึงธรรมชาติที่หลากหลายและการดำรงอยู่ของมนุษย์

กำกับการแสดงและออกแบบท่าเต้นโดย ภาวิดา วชิรปัญญาพร ร่วมกับ งานออกแบบฉากโดย ประภัสสร สุขเกษตร (Scenography Department Bangkok) ดนตรีและเสียงโดย ธนาธย์ รสานนท์

สนับสนุนเครื่องเสียงโดย AIAIAI

ราคาบัตร นักศึกษา 500 บาท / บุคคลทั่วไป 700 บาท


information provided by event organizer

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา