นิทรรศการ

The Helmet of Mind

กฤษณะพล เปียไพบูลย์

วันที่:

6 - 28 ก.ค. 2567

“กลไกการป้องกัน หากเปรียบเสมือน แต่ละบุคคลใช้ “หมวกกันน็อค” ทางความความรู้สึก เพื่อปกป้องตนเองจากความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์ หรือบาดแผลทางจิตใจ”

“The Helmet Of Mind” การกลับมาอีกครั้งของศิลปิน “กฤษณะพล เปียไพบูลย์” กับภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันลงบนผืนผ้าใบ บอกเล่าถึงเรื่องราวของบาดแผลทางห้วงอารมณ์ ผ่านสภาวะนามธรรม เหตุการณ์ต่าง ๆ และสัญญะของ หมวกกันน็อค ที่เปรียบเป็นเครื่องป้องกันทางอารมณ์

ทั้งหมดนี้ นำไปสู่ภาพผลงานที่กระตุ้นความคิดเชิงสำรวจ ความซับซ้อนในตนเอง การตั้งคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ อันเป็นสภาวะนามธรรมที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในจิตใจ สิ่งเหล่านี้ถูกคลี่คลายและนำมาเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศิลปินรวบรวมนัยยะบางประการเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผลงานทั้งหมดนั้น ล้วนถูกสร้างขึ้นภายใต้หัวข้อ “The Helmet of Mind”

information provided by event organizer

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา