นิทรรศการ

ความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่

กนกมาศ มัทนารมยกิจ

วันที่:

4 - 29 ต.ค. 2566

ศิลปินสะท้อนประเด็นความซับซ้อนของปัญหา ขยะ ธรรมชาติ ความไม่ปกติ ในสาธารณะสมบัติ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่านผลงานด้วยเทคนิคศิลปะกลไกกระดาษป๊อบอัพ ในลักษณะงานจัดวาง แขวนผนัง เพื่อให้ผู้ชม ตีความ ฉุกคิด จากผลงาน ศิลปะกลไกกระดาษ (ป๊อบอัพ) ภายใต้แนวคิด “ความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่"

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ