นิทรรศการ

"บ้าน" คือ วิถีชีวิต : วิถีชีวิต คือ "บ้าน"

สิทธิ์วุธ ปราบริปู เเละ คมสัน เพ็ชรสิทธิ์

วันที่:

10 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2566

“Home” is a way of life : “Way of life” is home คือ นิทรรศการที่นำเสนอทัศนียภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในมุมมองต่อโลกธรรมชาติ และวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในเมือง

การอยู่อาศัยในโลกใบนี้ล้วนเเล้วเเต่มีการพึ่งพิง ปรับ อาศัยร่วมกับสรรพสิ่งรอบตัว และหลอมรวมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในเเต่ละพื้นที่ถิ่น “Home” is way of life คือ การนำเสนอภาพความสัมพันธ์ของโลกธรรมชาติ และมนุษย์ ด้วยฉากทิวทัศน์ ผ่านเทคนิคการประดับกระจก ไล่ระดับเฉดสี ก่อรวมเป็นบรรยากาศของผืนป่า ภูเขา และทะเล “Way of life” is home” คือ การนำเสนอรูปทรงบรรยากาศแวดล้อมของย่านชุมชนการค้า แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์อันหลากหลายที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน เกิดเป็นอัตลักษณ์ชุมชนที่กระตุ้นสำนึกต่อพื้นที่ (sense of place) แก่ผู้มาเยือน

information provided by event organizer