นิทรรศการ

Homeward Bound

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

31 มี.ค. - 19 พ.ค. 2567

‘บ้าน’ คือสถานที่อันคุ้นเคย เป็นพื้นที่แห่งความรักความผูกพัน ประวัติศาสตร์ บาดแผล และเป็นส่วนสำคัญที่ประกอบสร้างตัวตนของเราในปัจจุบัน การเดินทางไกลไร้จุดหมายย่อมชวนให้หวนนึกถึงบ้าน อาณาบริเวณแห่งความทรงจำอันพร่าเลือนที่ประสบการณ์ทาบทับภาพจากอดีต กลิ่นอายของช่วงเวลายังคงล่องลอยท่ามกลางกระแสธารการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์

นิทรรศการ Homeward Bound สำรวจตรวจค้นและตีความนิยามของ ‘บ้าน’ ในหลากบริบทผ่านมุมมองศิลปินจากหลายภูมิภาค ต่างประวัติศาสตร์และวิธีปฏิบัติการ โดยมีจุดร่วมคือการศึกษาวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ทางสังคม และช่วงเวลาในฐานะ ‘บ้าน’ แห่งตัวตน เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์กับยุคสมัยและพลวัตวัฒนธรรมกระแสนิยมโลกผ่านผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ นิทรรศการชวนผู้ชมขบคิดเกี่ยวกับประเด็นที่มาแห่งตัวตนและอัตลักษณ์ของบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างบทสนทนาต่อถึงนิยามอันซับซ้อนของ ‘บ้าน’ ท่ามกลางบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ภัณฑารักษ์: สิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์

information provided by event organizer