นิทรรศการ

มนุษย์ผู้ฉลาด

ประสาท นิรันดรประเสริฐ

วันที่:

2 - 31 ก.ค. 2567

Homo Sapiens มนุษย์ผู้ฉลาด
Artist : Prasart Nirundornprasert (ประสาท นิรันดรประเสริฐ)
2-31 กรกฎาคม 2567
Old Town Gallery

โฮโมเซเปี้ยนคือมนุษย์ผู้ฉลาด
ผมสงสัยว่ามนุษย์เป็นผู้ฉลาดและมีปัญญาจริงหรือ?
เหตุใดพวกเขาจึงนำพาโลกเข้าสู่หายนะ
จากโลกดังอุทยานสวรรค์ที่เคยเป็นกลับกลายมาเป็นโลกนรก
แล้วพวกเขาก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขอยู่ในนรกนั้น"

งานชุดนี้มาจากความคิดคำนึงผสมผสานกับนิสัยสัญชาติญาณกึ่งดิบกึ่งดี
ของความเป็นโฮโมเซเปี้ยนของผม
กอปรด้วยงานสีน้ำมันขนาดไม่ใหญ่ ร้อยกว่าชิ้น
ทำสะสมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
มีงานเก่าๆปะปนมาสิบชิ้น พอได้เห็นแนว
ผมมีความยินดีเหลือเกินที่จะชวนชิมเชิญชม
งานศิลปะชุด Homo Sapiens มนุษย์ผู้ฉลาด

information provided by event organizer

โอลด์ทาวน์แกลเลอรี่

405, 407, 409 ถ.จักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - ส. 10:00-18:00 อา. 11:00-18:00

MRT: สามยอด

โอลด์ทาวน์แกลเลอรี่

405, 407, 409 ถ.จักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - ส. 10:00-18:00 อา. 11:00-18:00

MRT: สามยอด

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา