นิทรรศการ

HOPE: ศิลปะความหวัง

รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี, นาวาโท กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์

วันที่:

3 - 31 ก.ค. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" โดยกลุ่ม Hope 6 ซี่งประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่ม 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี, นาวาโท กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์

นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" โดย กลุ่ม Hope 6 จะทำให้ผู้เข้าชมผลงานได้สัมผัสถึงความหมายของการมีความหวัง โดยประกอบไปด้วยผลงานประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมกว่า 50 ชิ้น ที่แตกต่างกันทั้งในด้านเทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์งาน ทว่าโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปินเจ้าของผลงานได้เป็นอย่างดี นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตนของศิลปินทั้ง 4 ท่าน (รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี, นาวาโท กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์)

นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" โดย กลุ่ม Hope 6
เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารนิทรรศการ 6
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ปิดให้บริการวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม ชาวไทย : 30 บาท ชาวต่างชาติ : 200 บาท
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

หมายเหตุ : พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณเยาวณี นิรันดร เป็นประธานในพิธี

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา