นิทรรศการ

Hope

สกนธ์ ภู่งามดี, กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์

วันที่:

2 - 29 พ.ย. 2566

นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" โดย กลุ่ม Hope 6

งานจิตรกรรมและประติมากรรมกว่า 20 ชิ้น ที่แตกต่างทั้งในด้านเทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์งาน ทว่าโดดเด่น และสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปินเจ้าของผลงานได้เป็นอย่างดี นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตนของศิลปิน 4 ท่าน รศ. ดร. สกนธ์ ภู่งามดี นาวาโท กฤศ จินดารัตน์ สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์ ให้ผู้ชมผลงานสัมผัสถึงความหมายของการมีความหวัง

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 29 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 - 19.00 น.
วันอังคาร - อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด