นิทรรศการ

A House Without a Roof

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

วันที่:

3 ก.พ. - 14 มี.ค. 2567

นิทรรศการศิลปะ โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

information provided by event organizer

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ