นิทรรศการ

Human Behaviour

ปวริศา วังคำฟู

วันที่:

23 มี.ค. - 21 เม.ย. 2567

“ Fantasy is not opposite the reality as, fantasies already decide how we perceive reality ”

Slavoy Zizek ได้พูดถึงความแฟนตาซี ว่าเป็นเพียงการซ่อนรูปแบบการหยุดชะงักความดั้งเดิมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่นความเป็นไปไม่ได้ของการเติมเต็มความปราถนา เนื่องจากวัตถุที่แท้จริงของมันไม่ตรงกับสิ่งที่จินตนาการไว้ ศิลปะมองอย่างถูกต้องศิลปะไม่ได้มีเพียงสะท้อนความงาม แต่มันโอบอุ้มความจริงด้วย

“Human Behaviour” นิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน “ปวริศา วังคำฟู” ได้นำเสนอถึงพฤติกรรมของมนุษย์โดยได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีปัจจัยในการดำรงชีวิต การพยายามหลบหนีจากพฤติกรรมของตัวเองและสังคม ศิลปินได้ทบทวนจิตของตนเองโดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพื่อเข้าถึงการคลี่คลายจิตสำนึกของศิลปินโดยการใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะในการเยียวยาตนเอง ในการทำงานสร้างสรรค์ได้พาศิลปินไปสู่โลกแห่งอุดมคติ ความเป็นตัวตน อารมณ์ ความสับสน ความไร้ตรรกะบางอย่าง เหลือเพียงตัวตนที่แท้จริงและจิตอันเปลือยเปล่าของศิลปินผ่านผลงานชุดนี้ คล้ายกับการเข้าถึงโลกคู่ขนานที่เชื่อมมิติการรับรู้ของเวลา สถานที่ ไปพร้อมๆกัน ก่อนเข้าถึงจิตสำนึกของศิลปิน

information provided by event organizer

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์