นิทรรศการ

I F23L

เกียรติวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ

วันที่:

9 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566

การบันทึกเรื่องราวอารมณ์ ความรู้สึกของแต่ละช่วงเหตุการณ์และเวลาของชีวิต สีและเทคนิคที่แตกต่างบนผืนผ้าใบต่างเกิดจากการทดลอง เรียนรู้และแก้ปัญหาโดยไม่มีรูปแบบใดๆตายตัว เมื่อวันเวลาผ่านไป เราอาจไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นบนภาพได้ แต่เรายังคงรู้สึกและสัมผัสถึงอารมณ์ในช่วงเวลานั้นได้อย่างแม่นยำ

information provided by event organizer

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

993 ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - พฤ. 11:00-16:00 ศ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: วัดมังกร

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

993 ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - พฤ. 11:00-16:00 ศ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: วัดมังกร