นิทรรศการ

จินตนาการ สืบสาน ตำนาน ความเชื่อ

ถิรภาพ อาจสงคราม

วันที่:

3 - 31 ต.ค. 2566

ศิลปะฟอกจิตคนให้พ้นเถื่อน ศิลป์ขับเคลื่อนอิสระ อารยวิถี คืองดงามอันทรงคุณและสุนทรีย์

ศิลปะบ่งชี้ว่ามนุษย์นี้ ศิวิไลซ์"ชน"...

ศิลปินรับเชิญ
ธานี อิสรา
สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
บริพัตร ควรตระกูล
เส็ง บาติก
รุ่งพันธุ์ บุรุษชาติ
เสนีย์ แช่มเดช
สุวิทย์ เชยชม
วิเชษฐ์ จันทร์นิยม

information provided by event organizer

โอลด์ทาวน์แกลเลอรี่

405, 407, 409 ถ.จักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - ส. 10:00-18:00 อา. 11:00-18:00

MRT: สามยอด

โอลด์ทาวน์แกลเลอรี่

405, 407, 409 ถ.จักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - ส. 10:00-18:00 อา. 11:00-18:00

MRT: สามยอด