นิทรรศการ

จินตนาการลูกแม่ค้า

ภาราดา วิรัสวีร์

วันที่:

1 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

นิทรรศการถ่ายทอดผลงานจากประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กของศิลปินที่คุ้นชินกับภาพบรรยากาศในตลาดโดยเฉพาะร้านขายปลาสด สู่ความสนใจในเรื่องรูปลักษณ์ ลวดลาย และความงดงามของปลาหลากชนิด ศิลปินได้รังสรรค์และแต่งเติมเรื่องราวผ่านจินตนาการ เทคนิคผสมผสานรูปร่างและรูปทรงระหว่างมนุษย์และปลาชนิดต่าง ๆ รวมถึงบรรรยากาศโดยรอบในตลาดสด เพื่อถ่ายทอดจินตนาการและบอกเล่าเรื่องราวบรรยากาศภาพจำ กับความประทับใจชีวิตในวัยเด็ก ในรูปแบบงานประติมากรรมให้ผู้ชมได้เห็นผ่านผลงานชุด “จินตนาการลูกแม่ค้า"

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ