นิทรรศการ

ภวังค์แห่งจินตนาการ

ณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว

วันที่:

13 ม.ค. - 17 มี.ค. 2567

ภวังค์แห่งจินตนาการ
โดย ศิลปิน ณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว
วันที่ 13 มกราคม – 17 มีนาคม 2567
ที่ MMAD BOX by Palette, ชั้น2 Seacon Square l ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ MMAD - MunMun Art Destination
ภัณฑรักษ์ นายจานสี

ณัฐธัญ เป็นหนึ่งในศิลปินโครงการ White Canvas Thailand โดยศิลปินมีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในลักษณะการทำงานประเภทจิตรกรรมเป็นหลักโดยสนใจศึกษาประเด็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์อันนำไปสู่สภาวะความรู้สึกแบบ"Sublime" ซึ่งเป็นพลังความรู้สึกต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือคำบรรยายซึ่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่ธรรมชาติทำให้มนุษย์ได้ตระหนักและทบทวนถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง

“ภวังค์แห่งจินตนาการ” เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว ที่นำเสนอสภาวะอารมณ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและคลุมเครือ ตัวศิลปินมีความต้องการสำรวจสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ที่อัดแน่นไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นมิติตัวตนของคนซึ่งแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล แม้สภาวะอารมณ์จะดูเป็นเรื่องที่นามธรรมแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธถึงการมีอยู่ของสภาวะดังกล่าวที่ช่วยสร้างการตระหนักและแสดงออกต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันของมนุษย์ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจสภาวะอารมณ์ ศิลปินจึงเลือกที่จะใช้วิธีการสำรวจภาวะอารมณ์โดยแทนค่า เป็นพื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่โอบล้อมคน ในบริบทแตกต่างกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันนั่นคือความรู้สึกแปลกประหลาด ที่ดูเปลี่ยวเหงาลึกลับเสมือนการเดินทางกลับไปสู่ภายในจิตใจของตนเองที่ไม่มีใครอื่นมีเพียงตัวเราเท่านั้นในโลกแห่งนี้

information provided by event organizer

MMAD Box

ชั้น 2 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

MMAD Box

ชั้น 2 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9