นิทรรศการ

Imperfect Perusal

เวนดี้ ทีเคิล

วันที่:

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 2566

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัด ตลอดจนความประทับใจที่มีต่อบริบททางวัฒนธรรมของประเทศไทยตลอดระยะเวลายาวนานนับสิบปี กลายเป็นรากฐานให้กับเวนดี้ ทีเคิล ศิลปินชาวออสเตรเลีย สร้างสรรค์ผลงานชุด Imperfect Perusal สำหรับโครงการศิลปินพำนักที่

แมตดอท อาร์ต เซนเตอร์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2566

ในผลงานชุดนี้ ศิลปินได้ผสานแนวคิดเกี่ยวกับสถานที่และการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา ผ่านกระบวนการประกอบสร้างและปะติดปะต่อ ศิลปินใช้วัตถุและภาพจำนวนมากจากหลากหลายแห่ง ตั้งแต่โบราณสถาน วัดวาอาราม ไปจนถึงตลาด สร้าง “การพินิจที่ไม่สมบูรณ์แบบ” ที่มีต่อประเทศไทย โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเผากระดาษ การซ้อนชั้นวัสดุ หรือการขัดด้วยกระดาษทราย ลงบนภาพวาดและประติมากรรมสื่อผสม กระบวนการประกอบสร้างและปะติดปะต่อดังกล่าวได้ก่อร่างสภาวะเสมือนงานโบราณคดี ทั้งสำนึกของกาลเวลาที่เคลื่อนผ่าน หรือการแตกกระจายของบริบทต่างๆ ภายในงานแต่ละชิ้น

ปฏิบัติการทางศิลปะของเวนดี้เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้ร่วมกันใคร่ครวญถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตลอดจนดุลยภาพแห่งการสร้างสรรค์และการทำลายล้าง ใช้เวลากับงานศิลปะเหล่านี้ แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

information provided by event organizer

Matdot Art Center

แบล็คลิสท์ แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-

Matdot Art Center

แบล็คลิสท์ แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-