นิทรรศการ

In Front of the Camera – In the Process of Looking

กรกฤช เจียรพินิจนันท์

วันที่:

27 ม.ค. - 21 เม.ย. 2567

In Front of the Camera – In the Process of Looking

นิทรรศการ In Front of the Camera - In the Process of Looking โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ได้มองย้อนกลับลงลึกไปสู่สาระความเป็นจริงของภาพถ่ายที่เข้าไปสร้างบทสนทนาโดยตรงกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่กรกฤชได้มีประสบการณ์โดยตรงกับสภาวะของวัตถุที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า และกระบวนการของการทำให้ปรากฏในมิติของช่วงเวลาก่อนและหลังการถ่ายทำผลงานภาพถ่าย

ภาพถ่ายหลากหลายวาระทั้งในบริบทแวดล้อมของการผลิตแบบเชิงสารคดี เชิงพานิชย์ หรือเชิงทดลอง ได้ถูกนำมาหยิบยกวลีบางช่วงตอนมากล่าวขยายและผลิตซ้ำในบริบทของพื้นที่เเละเวลาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ราวกับการย้อนหันกลับไปหาสะเก็ดตะกอนของกาลเวลาที่ภาพถ่ายนั้นๆได้บรรจงบันทึกไว้อย่างมีหมุดหมาย แล้วนำกลับมาสร้างบทพรรณนาแห่งความจริงในเหลี่ยมมุมใหม่ โดยมีการเชื่อมต่อเวลาด้วยสาระของการเคลื่อนตัวและการผันเปลี่ยนของภาษาที่เปล่งออกมาจากภาพถ่าย

ครั้งนี้ กรกฤช ได้นำผู้ชมเข้าสู่ภวังค์ของกาลเวลาที่ปรากฏในภาพถ่ายของเขา ที่สร้างบทสนทนาอันเชื่อมโยงร้อยเรียงดั่งสายน้ำที่ไหลเวียนเคลื่อนตัวไร้จุดสิ้นสุด ภาพถ่ายที่ปรากฏในวรรคตอนต่างๆได้เปล่งแสงให้เห็นถึงรอยเคลื่อนตัวของความจริงที่ร้อยรัดกับเวลา และวิวัฒนาการของภาพถ่ายที่มุ่งไปสู่จุดสูงสุด เราจึงได้เห็นรอยปริของความหมายของภาพถ่าย ตลอดจนเทคนิคต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อวิธีคิดและวิธีนำสารออกมาจากภาพเเทนของความจริง

กฤษฎา ดุษฎีวนิช

information provided by event organizer

HOP - Hub of Photography

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

HOP - Hub of Photography

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9