นิทรรศการ

INCLUSION

ณัฐพล อุทัยนิต, ภูมิภัทร คุ้มครอง และพงศธร มณีประพันธ์

วันที่:

29 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2567

การรวมเข้าเป็นหนึ่ง เป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่โดยมีการรวมกันขององค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดบริบทใหม่ที่มีลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งต้นฉบับ การรวมตัวเป็นการทำให้เกิดความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อสังคม นิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือของศิลปินที่มีความสามารถ และสไตล์ที่แตกต่างกัน และเป็นการรวมแนวคิด เทคนิคศิลปะ ความสนใจ หรือวัตถุประสงค์ ที่ต่างกันเข้าด้วยกัน และเรียบเรียงแนวคิด การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ได้รับมาจากอิทธิพลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างจินตภาพ และสร้างบริบทความหมายของสัญญะใหม่ โดยมีความสามารถ และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป

ขอเรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าร่วมเปิดนิทรรศการ พร้อมชมผลงานศิลปะในวันที่ 29 มิถุนายน 2024 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ GalileOasis Gallery

information provided by event organizer

กาลิเลโอเอซิส

535/32 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โซน

1

พ. - จ. 9:00-20:00 (หยุดวันอังคาร)

BTS: ราชเทวี

กาลิเลโอเอซิส

535/32 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โซน

1

พ. - จ. 9:00-20:00 (หยุดวันอังคาร)

BTS: ราชเทวี

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา