นิทรรศการ

เมืองลับแล

มาเรียม ธิดารัตน์ จันทเชื้อ

วันที่:

27 ม.ค. - 23 มี.ค. 2567

เมืองลับแล
นิทรรศการเดี่ยว โดยมาเรียม ธิดารัตน์ จันทเชื้อ
ภัณฑารักษ์: ให้แสง ชวนะลิขิกร
ณ SAC Gallery, 27 กรกฎาคม พ.ศ. - 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

งานปักและการลงสีบนผ้าสีดำที่สะดุดตาคือสุนทรียะที่พบในงานของธิดารัตน์ จันทเชื้อ หรือเป็นที่รู้จักในนามของมาเรียม เธอเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวโยงกับความเป็นมุสลิมอย่างภาคภูมิใจ ในงานของมาเรียม ศิลปินได้ศึกษาเกี่ยวกับลวดลายของเรขาคณิตอย่างกว้างขวาง ใช้ในการแสดงถึงสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้น การทดลองของมาเรียมไม่จำกัดแค่ลวดลายแบบอารบิก แต่รวมไปถึงญี่ปุ่น จีน และโรมัน ในนิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของมาเรียม เมืองลับแล ย้อนไปสู่ที่มาของศิลปินในบริบทของสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอและปัญหาโดยรอบ

กรุงเทพมหานครอาจเปรียบเสมือนสวรรค์ของบางคน แต่ในบางมุม กรุงเทพฯ ได้อยู่ลำดับต้น ๆ ในหลายปัญหา โดยมลภาวะคือหนึ่งในนั้น หลาย ๆ ปัญหาของกรุงเทพฯ อาจจะมองเห็นได้ว่ามาจากความบกพร่องในการวางผังเมือง จากการคอรัปชั่นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ทำให้ในหลายพื้นที่ไม่ได้มีแบบแผนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงในที่ที่มาเรียมเติบโตและอาศัยอยู่ ในขณะที่พื้นที่นี้อาจจะถูกมองว่าเป็นบริเวณที่สะดวกสบายจากสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี, ย่านอยู่อาศัยที่สบาย, และธุรกิจที่เติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ทิ้งขยะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและยังมีโรงงานหลายประเภทเกิดขึ้น

ผลงานชุด เมืองลับแล ได้แสดงถึงปัญหาดังกล่าว โดยที่มาเรียมได้จัดแสดงงานศิลปะที่เป็นที่รู้จักของเธอ แต่เติบโตด้วยแนวความคิดและการใช้วัสดุในผลงานของมาเรียมในชุดนี้รวมถึงพัฒนาการในการใช้สิ่งของเหลือใช้และวัสดุรีไซเคิลในการสร้างงาน ขยับขยายจากการใช้ผ้าสีดำเป็นหลัก มาใช้ผ้ามัดย้อมที่สีอ่อนลง หรือผ้าพิมพ์ลายของสถานที่แถวที่พักอาศัยของเธอ ผลงานเหล่านี้ปลุกการตระหนักเรื่องหมอกควัน แสดงให้เห็นถึงมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาแก่ผู้คนในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพฯ อีกด้วย

มาเรียมยังได้สำรวจถึงการปรากฏของสิ่งของที่พบเจอ เช่น กระป๋องที่ถูกบีบ, มุ้งลวดกันยุง, กระดาษลังใช้แล้ว, กล่องนม,และเหล็กดัด/เหล็กเชื่อม จากวัสดุดังกล่าว ศิลปินได้สร้างงานที่เสมือนกระจกและผนังกั้น ให้ความรู้สึกถึงบ้านคนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเรียมยังได้ใช้วัสดุที่ทำมาจากการรีไซเคิล สร้างผลงานจิตรกรรมชิ้นใหญ่ และงานจัดวางที่เป็นงานฉลุที่ยังมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเรียม

ประสบการณ์ในนิทรรศการ เมืองลับแล เป็นที่ซับซ้อน ความวิจิตรในการสร้างงานศิลปะของมาเรียมได้ถูกยกระดับขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของวัสดุและบริบท นิทรรศการนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต่สถานการณ์ในเมืองที่กำลังพัฒนาทั่วโลก

เอส เอ ซี แกลเลอรี เชิญชวนทุกท่านมาค้นหาความลับของ “เมืองลับแล” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 23 มีนาคม 2567 พร้อมพบปะพูดคุยกับศิลปินในพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์ (ตึกใหญ่) เอส เอ ซี แกลเลอรี ร่วมพุดคุยกับพวกเราผ่าน Hashtag ได้ที่ #sacThidarat

information provided by event organizer

เอส เอ ซี แกลเลอรี

160/3 ซ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110

โซน

2

อ. - ส. 10:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: พร้อมพงษ์

เอส เอ ซี แกลเลอรี

160/3 ซ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110

โซน

2

อ. - ส. 10:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: พร้อมพงษ์