นิทรรศการ

Is One Thing Better Than Another

Zach Zono

วันที่:

27 ก.พ. - 24 มี.ค. 2567

แมทดอต อาร์ต เซนเตอร์ นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินชาวแอฟริกาใต้ Zach Zono ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นเวลาหนึ่งเดือน ภาพวาดนามธรรมเหล่านี้สะท้อนประสบการณ์อันเข้มข้นที่เขาสัมผัสได้จากมหานครอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

การสำรวจภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ของโซโนนั้น ปรากฏชัดเจนผ่านการใช้สีสันสดใสที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของคนไทย สีสันเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของนิทรรศการ ก่อให้เกิดการผสมผสานรากฐานทางวัฒนธรรมแอฟริกาใต้ของเขากับอิทธิพลอันงดงามของประเทศไทยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

information provided by event organizer

Matdot Art Center

แมตดอท แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-

Matdot Art Center

แมตดอท แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-