นิทรรศการ

กาล(ะ) | สถาน(ะ)

สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก และ เอกภาพ วรชินา

วันที่:

12 ม.ค. - 25 ก.พ. 2567

“กาล(ะ) | สถาน(ะ)”
นิทรรศการโดย สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก และ เอกภาพ วรชินา

พื้นที่อันซึ่งเป็นศูนย์กลางระหว่างชีวิต จิตวิญญาณ ความจริง และความเชื่อ กับความเป็นไปของยุคสมัย การพลัดเปลี่ยนที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว บางสิ่งถูกลดบทบาทในความสำคัญลงไป ด้วยกฎและเงื่อนไขของเวลา

เปิดนิทรรศการ วันที่13 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.
จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2567

information provided by event organizer

กาลิเลโอเอซิส

535/32 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โซน

1

พ. - จ. 9:00-20:00 (หยุดวันอังคาร)

BTS: ราชเทวี

กาลิเลโอเอซิส

535/32 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โซน

1

พ. - จ. 9:00-20:00 (หยุดวันอังคาร)

BTS: ราชเทวี