นิทรรศการ

Keylight Thesis Exhibition: Reflection

นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม กับ 10 ผลงานสารนิพนธ์ โดยนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่:

20 - 28 ก.ค. 2567

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดนิทรรศการ “KEYLIGHT THESIS EXHIBITION 3 : REFLECTION” ในวัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ณ Art4C Art Centre

นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม กับ 10 ผลงานสารนิพนธ์ โดยนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

‘ภาพสะท้อน ความคิด ตา และ ใจ’

ศิลปิน
จตุพัฒน์ ยิ่งทวีศักดิ์
โชติกา ถนอมบุญ
นพประภา พลติ๊บ
สุภิญญา สำรวมจิต
สุรวิชญ์ โพธิ์ตาก
ธัญยกันต์ กรเจริญธนพัฒน์
ธัญสิทธิ์ ธัญพิสิฐ
วิรัญชนา คงคติธรรม
วิชญาดา สวนฉิมพลี
ญาณภัทร อมรรัตนโกศล

ภัณฑารักษ์
สุรวิชญ์ โพธิ์ตาก

ระยะเวลาในการจัดแสดงงานนิทรรศการ 20 - 28 กรกฎาคม 2567
ณ Art4C Art Centre
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ keylight.exhibition@gmail.com

information provided by event organizer

Art4C Art Centre

1553 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00

MRT: สามย่าน

Art4C Art Centre

1553 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00

MRT: สามย่าน

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา