เทศกาล & กิจกรรม

การแสดงม่านน้ำพุ พ่อแห่งแผ่นดิน และการแสดงดนตรี คีตราชัน

ดิ เอ็มดิสทริค

วันที่:

4 - 31 ธ.ค. 2566

การแสดง “ม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดิน” ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ผ่านการแสดงม่านน้ำ และน้ำพุดนตรี ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะ โดยมีการใช้เทคนิคระบบแสง สี เสียงที่นำสมัย

information provided by event organizer

อุทยานเบญจสิริ

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

ทุกวัน 4:30-22:00

BTS: พร้อมพงษ์

อุทยานเบญจสิริ

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

ทุกวัน 4:30-22:00

BTS: พร้อมพงษ์