การแสดง & ภาพยนตร์

“ขวัญ Kwan” Ep.2

ผดุง จุมพันธ์

วันที่:

22 - 23 ธ.ค. 2023

Dance Performance
“ขวัญ Kwan” Ep.2
จากความเชื่อปลดปล่อยการเคลื่อนไหวสู่ความเป็นอิสระ

Dance Performance BY
PADUNG JUMPAN Padung Jumpan
Project development with People & Artpedia, Phanomwadtth Asawaitthipond

22-23 December 2023
Time :18.30 - 19.00

Ticket : Donation
PromptPay : 0632625390
นาย ผดุง จุมพันธ์

Tik Tok: Padung Jumpan
EMAIL : 6060artsspace@gmail.com
Phone : Pau : +66818901554 (Manager)

information provided by event organizer

MORE LIKE THIS