นิทรรศการ

ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

วันที่:

22 มี.ค. - 8 มิ.ย. 2567

เมื่อเราอยู่ในห้วงสถานการณ์และเวลาของการเหม่อมองความเป็นไปของ “ความจริง” เราจะเห็นม่านหมอกจางๆของความว่างเปล่า หากแต่ความว่างเปล่านั้นมิได้เปลือยเปล่า โดยกำเนิดแล้วความว่างคือสภาวะหนึ่งของการละทิ้ง ปลดเปลื้อง หรือมลายหายสลายไปของสิ่งที่มีอยู่ ความว่างอาจมีมโนทัศน์สุดไกลไร้ขอบเขต เป็นทั้งความเวิ้งว้างของจักรวาลอันไกลโพ้น เป็นทั้งเวลาที่เป็นอนันต์ เป็นนามธรรม แต่ในขณะเดียวกัน การที่เราจะรับรู้สภาวะความว่างดังกล่าวได้นั้น เราต้องรับรู้ความมีอยู่ของ “สิ่ง” ที่ดำรงอยู่ ขอบเขตของความว่างจึงมีความจำเป็นต่อการปลดเปลือยเผยให้เห็นถึงการสลายหายไปจนนำไปสู่สภาวะแห่งความว่างเปล่า

ในนิทรรศการภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า ศิลปิน สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ได้สร้างสภาวะของการเข้าสู่ความว่างเปล่าที่พาผู้ชมเข้าไปสู่ห้วงสถานการณ์จำเพาะของพื้นที่และเวลา สู่มโนทัศน์ของการเข้าไปค้นหาความจริงในมิติของการเข้าไปสู่เขตแดน (ปริมณฑล) ของสภาวะการไร้รูปนาม ม่านหมอกของสาระแห่งการดำรงอยู่ได้นำพาผู้ชมให้เดินตามวิถีทางแห่งสัจจะของเวลาที่ทุกอย่างสลายแตกดับเหลือแต่เพียงความว่างเปล่า

เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น.
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2567
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

information provided by event organizer

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย