นิทรรศการ

LANNA ANNAL ANNEX

สุดาภรณ์ เตจา

วันที่:

21 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2566

นิทรรศการ LANNA ANNAL ANNEX พาคุณสำรวจลงไปในเรื่องราวและความเชื่อมโยงระหว่างอาณาจักรล้านนาและชนรุ่นหลังผู้ยังคงอาศัยอยู่ในโลกปัจจุบัน นิทรรศการนี้ต่อเนื่องมาจากนิทรรศการก่อนหน้า 'LANNAANNAL' ที่จัดแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่ สุดาภรณ์ เตจา เจาะลึกถึงสองเรื่องเล่าจากบุคคลสองคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โยงใยถึงกันด้วยแผ่นดินเกิด เรื่องเล่าทั้งสอง ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์และช่างตัดผมเชื้อสายล้านนา ในขณะที่วิดีโอในนิทรรศการนี้มุ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อผม ซึ่งตรงข้ามกับการตัดผมในนิทรรศการก่อนหน้า สุดาภรณ์เชื่อมเรื่องราวในอดีตและสืบเนื่องมาสู่โลกปัจจุบัน ในขณะที่การตัดผมของชาวล้านนาเป็นสัญญะที่กำกวมระหว่างการแสดงออกซึ่งอารยะขัดขืนและการยอมจำนน ในขณะเดียวกัน ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลที่อยู่เหนือกว่าโดยไม่รู้ตัว กระบวนการการดูแลและต่อผม ค่อยคลายปมที่โดนลืมเลือนในอดีตต่อมาถึงทุกวันนี้

วิดีโอนี้สืบค้นเศษซากที่ยังหลงเหลือในดินแดนบ้านเกิดของเธอ อาณาจักรในอดีต และเจ้าหลวงแห่งอาณาจักรที่ล่วงลับไป ผู้ถูกสถาปนาให้ปกปักษ์คุ้มครองตัวเธอเองและครอบครัวของเธอจนถึงวันนี้ เมื่อแสงสลัวจากโคมยี่เป็งสะท้อนฝุ่นสีทองสู่นาฬิกาแดดของปิ่นปักผมที่ถูกสลายโครงสร้าง และขี้เลื่อยไม้สักซึ่งกระซิบบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นโดยรัฐสยาม ประกายระยับ พาเราย้อนมาพินิจเศษเสี้ยวข้อความของกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรที่ถูกควบรวม LANNA ANNAL ANNEX เป็นนิทรรศการที่ชวนให้หวนไตร่ตรองถึงประวัติศาสตร์ที่ถูกละเลยและกลืนกินโดยการรวมศูนย์ของรัฐสยาม

information provided by event organizer

แกลเลอรี่ เว่อร์

โปรเจ็กต์รูม

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:00-18:00

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

แกลเลอรี่ เว่อร์

โปรเจ็กต์รูม

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:00-18:00

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์