เทศกาล & กิจกรรม

Let's Play Festival เทศกาลเล่นอิสระ

Let's Play More Network

วันที่:

17 - 19 พ.ย. 2566

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกยกขบวนย้ายของเล่น เข้ากรุงเทพฯ มาชวนกันมาเล่นอย่างอิสระ ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มุมน้ำ มุมทราย มุมความคิดสร้างสรรค์ ปีน ป่ายห้อยโหน เล่นกับธรรมชาติ เล่นกับของใช้ในชีวิตประจำวัน และอื่นๆอีกมากมาย

อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ คุณน้าคุณอา พาเจ้าตัวเล็กมาปล่อยพลัง ในงาน

"Let's Play Festival"
วันที่ 17-19 พ.ย. 2566 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานนี้เล่นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

information provided by event organizer

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 5:00-22:00

MRT: สามย่าน

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 5:00-22:00

MRT: สามย่าน