เทศกาล & กิจกรรม

The Little Prince Planet

วันที่:

27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567

ในวาระครบรอบ 80 ปี ของ ‘เจ้าชายน้อย’ โดย อ็องตวน เดอ แซ็งเต็กซูเปรี วรรณกรรมเยาวชนสุดคลาสสิก ที่ถูกแปลไปแล้วกว่า 560 ภาษา จนครองใจคนทั่วโลก The Cloud, โครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation, Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัดงานพิเศษเพื่อสื่อสารเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ ‘เจ้าชายน้อย’ ผ่าน 4 กิจกรรมในโครงการ Talk of The Cloud : The Little Prince Planet

หนึ่ง นิทรรศการหนังสือเจ้าชายน้อย พบกันเจ้าชายน้อยฉบับพิมพ์ครั้งแรก ฉบับหายากของโลก และฉบับภาษาต่าง ๆ กว่า 100 ปก รวมถึงการแสดงและประมูลภาพวาดเจ้าชายน้อยจากศิลปิน ได้แก่ เกริกบุระ ยมนาค, พลอย จริยะเวช, Pomme Chan, นักรบ มูลมานัส, พุทธรักษ์ ดาษดา, Jiranarong, faan.piti, TUNA Dunn, mig mig และ Viput A

สอง การเสวนาเรื่องความลับและความรักของเจ้าชายน้อย (27 มกราคม 2567 เวลา 15.45-16.45 น.) โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน, รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร, สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ และ ทรงกลด บางยี่ขัน

สาม กิจกรรมอ่านหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยต่อกันกว่า 20 ภาษา (27 มกราคม 2567 เวลา 17.00-17.30น.) โดยแขกรับเชิญพิเศษและอาสาสมัครที่จะร่วมอ่านในภาษาต่างๆ
– ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน อ่านภาษาอังกฤษ
– พระมหาสมภพ สมฺภโว อ่านภาษาบาลี
– คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ อ่านภาษาไทย
– คุณแก้วสิริ เอเวอร์ริ่งแฮม อ่านภาษาลาว
– ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาจารึก คณะโบราณคดี อ่านภาษาจารึก
– คุณสรวง สิทธิสมาน อ่านภาษาจีน
– ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อ่านภาษาตุรกี
– ฌอง-มาร์ค พร๊อพสต์ อ่านภาษาเยอรมัน
– โตมา โบ๊ด อ่านภาษาฝรั่งเศส
– ดร.ดิเรก หงษ์ทอง อ่าน ภาษาเขมรถิ่นไทย

สี่ ตลาดศิลปะ (27 มกราคม 2567 เวลา 14.00-20.00 น.) งานออกบูทสินค้าแฟนเมดเกี่ยวกับเจ้าชายน้อย และหนังสือเจ้าชายน้อยฉบับต่าง ๆ ร่วมถึงฉบับภาษาถิ่นด้วย

รายได้จากงานนี้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้โครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเจ้าชายน้อยภาษาถิ่นให้กับห้องสมุดและโรงเรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://readthecloud.co/activity/the-little-prince-planet/

information provided by event organizer

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดวังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน

MRT: สนามไชย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดวังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน

MRT: สนามไชย