นิทรรศการ

The Little Prince Planet

วันที่:

27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567

ในวาระครบรอบ 80 ปี ของ ‘เจ้าชายน้อย’ โดย อ็องตวน เดอ แซ็งเต็กซูเปรี วรรณกรรมเยาวชนสุดคลาสสิก ที่ถูกแปลไปแล้วกว่า 560 ภาษา จนครองใจคนทั่วโลก The Cloud, โครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation, Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัดงานพิเศษเพื่อสื่อสารเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ ‘เจ้าชายน้อย’ ผ่าน 4 กิจกรรมในโครงการ Talk of The Cloud : The Little Prince Planet

หนึ่ง นิทรรศการหนังสือเจ้าชายน้อย พบกันเจ้าชายน้อยฉบับพิมพ์ครั้งแรก ฉบับหายากของโลก และฉบับภาษาต่าง ๆ กว่า 100 ปก รวมถึงการแสดงและประมูลภาพวาดเจ้าชายน้อยจากศิลปิน ได้แก่ เกริกบุระ ยมนาค, พลอย จริยะเวช, Pomme Chan, นักรบ มูลมานัส, พุทธรักษ์ ดาษดา, Jiranarong, faan.piti, TUNA Dunn, mig mig และ Viput A

สอง การเสวนาเรื่องความลับและความรักของเจ้าชายน้อย (27 มกราคม 2567 เวลา 15.45-16.45 น.) โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน, รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร, สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ และ ทรงกลด บางยี่ขัน

สาม กิจกรรมอ่านหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยต่อกันกว่า 20 ภาษา (27 มกราคม 2567 เวลา 17.00-17.30น.) โดยแขกรับเชิญพิเศษ เช่น ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน อ่านภาษาไทย, พระมหาสมภพ สมฺภโว อ่านภาษาบาลี, คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ อ่านภาษาไทย, คุณแก้วสิริ เอเวอร์ริ่งแฮม อ่านภาษาลาว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา อ่านภาษาจารึก ร่วมด้วยอาสาสมัครที่จะร่วมอ่านในภาษาต่างๆ

สี่ ตลาดศิลปะ (27 มกราคม 2567 เวลา 14.00-20.00 น.) งานออกบูทสินค้าแฟนเมดเกี่ยวกับเจ้าชายน้อย และหนังสือเจ้าชายน้อยฉบับต่าง ๆ ร่วมถึงฉบับภาษาถิ่นด้วย

รายได้จากงานนี้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้โครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเจ้าชายน้อยภาษาถิ่นให้กับห้องสมุดและโรงเรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://readthecloud.co/activity/the-little-prince-planet/

information provided by event organizer

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดวังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน

MRT: สนามไชย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดวังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน

MRT: สนามไชย