นิทรรศการ

Live to Tell

สมโภชน์ และลาวัณย์ อุปอินทร์

วันที่:

15 ก.ย. - 19 พ.ย. 2566

บ้านอุปอินทร์ชวนทุกคนมาชมผลงานของสองศิลปิน สมโภชน์ และลาวัณย์ อุปอินทร์ จัดแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมสะท้อนเรื่องราวทางการเมือง ยกผลงานชิ้นเด่นอย่าง Politician และรูปเหมือนที่เคยโดนกรีด ผลงานชุดนี้นอกจากจะเผยให้เห็นความงามและเทคนิคทางการสร้างสรรค์ ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองไทยอีกมากมายให้ทุกคนได้ย้อนฟัง ผ่านมุมมองของศิลปิน

information provided by event organizer

บ้านอุปอินทร์

8 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

พ. - อา. 10:00-18:00

MRT: อิสรภาพ

บ้านอุปอินทร์

8 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

พ. - อา. 10:00-18:00

MRT: อิสรภาพ