นิทรรศการ

สูญ

ศิลปินกลุ่ม 13 ท่าน

วันที่:

3 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

นิทรรศการ สูญ รวบรวมศิลปินหลักทั้งหมด 11 ท่าน และศิลปินรับเชิญอีก 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากทางผู้จัดทำและศิลปินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเสนอผลงานศิลปะผ่านสื่อวัสดุต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อศิลปะ หลากหลายรูปแบบ ในการแสดงออกถึงเรื่องราวของมนุษย์ในแนวความคิดเชิงความหมาย ความ ตาย และความทุกข์ ให้กับคนในสังคมได้แง่คิด ตระหนักรู้ และเข้าใจ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป ของความจริงที่ไม่จีรัง รวมถึง ปัญหาสังคมที่สูญเสีย การเปลี่ยนผ่าน สภาวะในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก ผ่านมุมมองของศิลปิน ที่มนุษย์ได้เผชิญใน ทุกเพศทุกวัย และอาจเป็นปัญหาที่ไร้ทางแก้จนนำไปสู่ปัญหาชีวิตขนาดใหญ่ ในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ จึงอยากสร้างสรรค์ผลงาน และ ประสงค์ที่จะพัฒนา ศักยภาพสนับสนุนศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดมุมมองของตน สู่สาธารณชน โดยจัดแสดงที่ ณ 6060 Art space, ห้องแสดงงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร

เปิดงานวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 18:00 - 20:00 น.

ศิลปินในนิทรรศการกลุ่ม ได้แก่
Antonin Brinda
Chayood Ngamekudomphong
Panipan Chanviboon
Sirawit Chatu
Pimnara Thanakornwat
Gib Pannaporn
Chunyanut Thanakornwat
Nathaniel Pick
Ratcha Ninthanom
Mun Jaima
Apilak Umnueysuk

และศิลปินรับเชิญ
Sound art and DJ ร่วมในวันเปิดงาน z
- Medulla Spinalis
- Sutiphong Sudsang

ตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป

information provided by event organizer

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย