นิทรรศการ

ภาษาแห่งจิตวิญญาณ : ที่ซึ่งสีสันกระซิบเรื่องราวสุดพิเศษ

มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ร่วมกับ บางกอก อาร์ต ซิตี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ MMAD

วันที่:

20 ต.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2567

นิทรรศการ ภาษาแห่งจิตวิญาณ เดินทางมาร่วมเปิดพื้นที่ทางศิลปะในบริบทใหม่ด้วยการนำเสนอผลงานที่หลากหลายอันล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสรรค์โดยศิลปินผู้เลือกเดินอย่างอิสระบนเส้นทางที่ไร้กฏเกณฑ์ ผลงานที่กลั่นกรองจากความรู้สึก ความทรงจำหรือประสบการณ์อันวูบไหวไม่จีรัง (ephemeral) เหล่านี้ อาจจะถูกนิยามได้หลายแบบ ทั้งศิลปะดิบ (Art brut) ศิลปะพิเศษ (Singulier Art) ศิลปะนอกกรอบ (Outsider Art) งานประดิษฐ์ (Invention) หรืออาจอยู่นอกเหนือคำนิยามทั้งปวง แต่สิ่งที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ทุกชิ้นงานครอบครองร่วมกันคือ “มหรสพส่วนบุคคล” เวทีภายในที่บอกเล่าเรื่องราวลึกซึ้งแสนพิเศษของแต่ละคน ที่ซึ่งความทุกข์และความปวดร้าวไม่สามารถจะเทียงเคียงได้เลยกับความปิติยินดีแห่งชีวิต

นิทรรศการ ภาษาแห่งจิตวิญญาณ ตอน “ที่ซึ่งสีสันกระซิบเรื่องราวสุดพิเศษ” ครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะสรรค์สร้างพื้นที่เพื่อนำเสนอ “มหรสพส่วนบุคคล” ของศิลปินเหล่านี้ ด้วยการออกแบบประสบการณ์ในการรับรู้ 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ การรับรู้ผ่านการมองเห็นโดยจักษุประสาท (Visual perception) การรับรู้ผ่านการอ่านถ้อยคำ (Textual perception) และการรับรู้ผ่านมิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับพื้นที่นิทรรศการ (Spatial perception) โดยร่วมมือกับสถาปนิก-นักออกแบบนิทรรศการ ในการตีความพื้นที่จากแนวคิดเชิงประสบการณ์นี้ หยิบยืมรูปทรงที่ลึกล้ำจากผลงานของ ธีรัช อภิพัฒนาแปลงร่างเป็นฐานขนาดใหญ่ให้ผลงานจากจิตวิญญาณได้โลดเต้น ประหนึ่งเวทีที่ไม่มีที่ไหนในโลก ท่ามกลางสีอันทรงพลังและตัวอักษรมหัศจรรย์ที่เชิญชวนให้เราได้ขบคิดถึงความหมายที่อาจมีหรือไม่มี ในขณะเดียวกันในอีกพื้นที่หนึ่ง ผลงานจากการสร้างสรรค์อย่างอิสระและฉับพลันถูกนำเสนอในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว มอบมิติที่แตกต่างของการรับรู้...จากแผ่นกระดาษสู่แสงที่เคลื่อนไหว...พื้นที่นิทรรศการคือทางเชื่อมระหว่างจักรวาลของศิลปินสู่จักรวาลอันไร้ขอบเขตของสี เส้น และรูปทรง

ผลงานทั้งหมดที่ถูกนำเสนอใน ภาษาแห่งจิตวิญญาณ ตอน “ที่ซึ่งสีสันกระซิบเรื่องราวสุดพิเศษ” นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างมูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม กับศิลปินมากกว่า 40 คน ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์อย่างอิสระของผู้ที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ ภายใต้ความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน และความหวังที่จะร่วมปูทางสู่สังคมที่ทุกคนเข้าใจและให้เกียรติในความหลากหลาย

information provided by event organizer

แมด - มัน มัน อาร์ต เดสทิเนชั่น

โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

แมด - มัน มัน อาร์ต เดสทิเนชั่น

โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9