เทศกาล & กิจกรรม

มหกรรมลอยกระทง ปี 2566

วันที่:

18 - 27 พ.ย. 2566

มหกรรมลอยกระทง ปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–27 พฤศจิกายน 2566 ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร นำเสนอประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่าอย่าง “วิถีไทย” ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายกระทง การแสดงดนตรี การประกวดนางนพมาศ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหาร เสื้อผ้า สินค้าทางวัฒนธรรมต่างๆด้วย

แผนที่รวบรวมกิจกรรมลอยกระทงทั่วกรุง: คลิกที่นี่information provided by event organizer

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

296 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โซน

2

ทุกวัน

BTS: ราชเทวี

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

296 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โซน

2

ทุกวัน

BTS: ราชเทวี