นิทรรศการ

วิกลจริต

ณภัทร แก้วมณี, ดังชนก พงษ์ดำ และพลอยพรรณษา พรรณโพธิ์ทอง

วันที่:

6 - 28 ม.ค. 2567

ยิ้ม เป็นปฏิกิริยาของมนุษย์ ที่แสดงออกทางสีหน้า เมื่อเราสุขใจ พึงพอใจ นั่นควรจะเป็นคำจำกัดความของรอยยิ้ม แต่มันไม่ได้หมายความแบบนั้นเสมอไป ยิ้มนั้นมีหลายมิติ เกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้มาก ยิ่งเติบโต แก่ตัว ยิ้ม เป็นการแสดงออกที่สื่อความหมายได้มากกว่าการปิติสุขใจ ถ้าผู้อ่านไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานคงจะเข้าใจได้

วิกลจริต 2024 ครั้งนี้ ทั้ง 3 ศิลปิน มาแยกรอยยิ้ม จากประสบการณ์ของพวกเค้า ที่ผู้คนน่าจะมีอารมณ์ร่วมกันด้วยได้ไม่ยาก เพราะ เจ็บปวดเราจึงยิ้ม

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ