นิทรรศการ

MAGNITUDE

Alexandra Polyakova

วันที่:

6 - 29 เม.ย. 2567

เราใช้ชีวิตเรียบง่ายในโลกใบเดียว โลกที่เราเห็นรอบๆตัวเราอาจจะมีโลกอื่น ? โลกที่แตกต่างจากความเป็นจริง ? ที่ไหนสักแห่งที่อยู่ใกล้มาก...

นิทรรศการภาพถ่ายสำรวจความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมผ่านเลนส์ของการถ่ายภาพ มันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งสองนี้ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ หล่อหลอมประสบการณ์และการรับรู้ของพื้นที่ของเรา

นิทรรศการนี้เป็นผลมาจากการเดินทางข้ามทวีปต่าง ๆ เป็นเวลาสิบปี ด้วยภาพถ่ายที่คัดสรรมาอย่างดี โครงการนี้พยายามบันทึกความงาม ความซับซ้อน และความหลากหลายของภูมิทัศน์ซึ่งในบางครั้งก็ถูกวางไว้ผ่านการแทรกแซงทางสถาปัตยกรรม สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมและภูมิอากาศในท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์อย่างไร แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์ของวัสดุ สภาพอากาศและสภาพบรรยากาศในแต่ละสภาพแวดล้อม

การปรากฏตัวของบุคคลในภาพถ่ายช่วยขยายขนาดให้กับภูมิทัศน์โดยรอบ อย่างไรก็ตาม เพศหรือแม้แต่ความเป็นมนุษย์ของร่างยังคงคลุมเครืออยู่ มันสื่อถึงความรู้สึกของบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีตัวตน เมื่อมองออกไปในภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ ตัวเลขนี้เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติสองประการของความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ ทั้งในฐานะผู้พิชิตและสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเมื่อเผชิญกับพลังของธรรมชาติ

“MAGNITUDE” นำเสนอความงดงามและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้น นิทรรศการนี้มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการไตร่ตรอง ความซาบซึ้ง และการเสวนาเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ และวิธีที่พื้นที่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดของมนุษย์

information provided by event organizer