นิทรรศการ

มานีบูฆงอ (การอาบน้ำดอกไม้)

อัญชนา นังคลา

วันที่:

8 - 28 ต.ค. 2566

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มานีบูฆงอ” (การอาบน้ำดอกไม้) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของอัญชนา นังคลา ที่จะพาคุณซึมซับสุนทรียศาสตร์ในศาสตร์พื้นบ้านวิถีมลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

“พิธีมานีบูฆงอ” เสริมสร้างพลังใจให้ผู้เข้ารับสดใสดังดอกไม้ และเริ่มต้นใหม่ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ศิลปินถอดสัญลักษณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีจนเสร็จสิ้น สื่อสารผ่านจิตรกรรมสีน้ำมัน จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 “ความหวัง ความเชื่อกับการอาบน้ำดอกไม้” ชุดที่ 2 “ดอกไม้ ความงาม ความเบ่งบาน สะพรั่งบาน” ชุดที่ 3 “สุนทรียภาพ ในการอาบน้ำดอกไม้” และชุดที่ 4 “ สุนทรียภาพหลังการอาบน้ำดอกไม้”

information provided by event organizer

โมค่า แบงค็อก

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โซน

3

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

SRT: บางเขน

โมค่า แบงค็อก

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โซน

3

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

SRT: บางเขน