นิทรรศการ

Matrilineal

จักกาย ศิริบุตร

วันที่:

30 พ.ย. 2566 - 26 พ.ค. 2567

นิทรรศการ Matrilineal ที่จะจัดแสดงที่มูลนิธิ 100 ต้นสนในครั้งนี้ เป็นผลงานต่อเนื่องจากนิทรรศการ 18/28: The Singhaseni Tapestry (2561) ชุดผลงานปักผ้าของจักกาย ที่มีหัวใจหลักอยู่ที่การจากไปของผู้เป็นแม่ โดยนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นชุดใหม่นี้ตั้งอยู่บน 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ การให้ความสำคัญกับเรื่องเล่ากระแสรองจากอดีตผ่านการยอมรับในความทรงจำและสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาจากครอบครัว และการตระหนักรู้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิต ซึ่งถักทอพันแน่นอยู่ในความเศร้าและความเจ็บปวดอันเป็นสากล ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียบุคคลที่รัก

Matrilineal นำเสนอแก่นของความเป็นหญิง โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้ และขยายออกไปสู่ประเด็นทางสังคม ในนิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินเน้นย้ำถึงบทบาทของเพศหญิงผ่านบุคคลสำคัญในครอบครัวของเขาที่ต้องเผชิญทั้งความยากลำบาก และการเสียสละ ซึ่งเป็นเงื่อนไขร่วมกันระหว่างผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตย โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือสถานะทางสังคม ดังนั้นนิทรรศการ Matrilineal สะท้อนถึงความใกล้ชิดที่ศิลปินรับรู้ได้ จากการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับแม่ ป้า และยาย ซึ่งเป็นบุคคลที่หล่อหลอมให้เขาเป็นตัวเขาอย่างในทุกวันนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป และพวกเขาไม่อาจบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อีก นิทรรศการนี้จึงพัฒนาต่อมาจากความสนใจของจักกายที่มีต่อแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของความไม่จีรังยั่งยืนและความโศกเศร้า ตลอดจนพลังแห่งการบำบัดด้วยการทำงานศิลปะ

information provided by event organizer

มูลนิธิ 100 ต้นสน

100 ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โซน

2

พฤ. - ศ. 10:00-18:00 ส. - อา. 11:00-19:00

BTS: ชิดลม, เพลินจิต

มูลนิธิ 100 ต้นสน

100 ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โซน

2

พฤ. - ศ. 10:00-18:00 ส. - อา. 11:00-19:00

BTS: ชิดลม, เพลินจิต