นิทรรศการ

Maxnifier II: จากคงคาสู่เจ้าพระยา

นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-อินเดีย

วันที่:

15 ต.ค. - 15 พ.ย. 2566

โดยนิทรรศการ “Maxnifier II” ในครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้น ณ บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี บนถนนครสวรรค์ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ภายใต้ concept "From Ganges to Chao Phraya" จากคงคา สู่ เจ้าพระยา เล่าเรื่องราว ความเชื่อ ความคิด ของศิลปินอินเดีย และศิลปินไทย จาก ml3print studio และ Pressure Print Exchange ร่วมด้วยอาจารย์ภาพพิมพ์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมกว่า 30 ชิ้นงาน

ในนิทรรศการ จัดวางด้วยแนวคิด Photo essay ซึ่งจะพาผู้ชมย้อนกลับไปในยุคที่ภาพพิมพ์ทำงานรับใช้ระบบการพิมพ์ ในสมัยโบราณ ในฐานะ "ภาพประกอบ" เปิดโอกาสให้ผู้ ชมได้ใช้จินตนาการ เชื่อมโยง ชิ้นงาน ย้อนรำลึก ถึงความสัมพันธ์ ในแง่ Body mind และ Soul ระหว่างไทย และอินเดีย จากอดีตถึงปัจจุบัน ณ บ้านเจ้าพระยาพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของไทย

จากภาพหนึ่งเชื่อมสู่อีกภาพหนึ่ง เติมเเต่งจินตนาการ ที่หล่นหาย ไปในกาลเวลา ให้ผู้ชมได้เห็นความเหมือน และแตกต่าง ระหว่างไทยและอินเดีย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีงาม ผ่านงานศิลปะภาพพิมพ์ จากลุ่มแม่น้ำคงคาสู่บ้านเจ้าพระยา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน นิทรรศการ “Maxnifier ll” From Ganges to Chao Phraya ที่ Bangkok 1899 บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ถนนครสวรรค์

information provided by event organizer

Bangkok 1899

ณ บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

134 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 11:00 - 21:30

Bangkok 1899

ณ บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

134 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 11:00 - 21:30