นิทรรศการ

Maxnifier III : คน/ สัตว์/ สิ่งของ

International Mail Art Printmaking Exhibition 2023

วันที่:

6 - 24 ม.ค. 2567

นิทรรศการ : International mail art printmaking Exhibition 2023
Curator by mi3print studio

6 - 24 ม.ค. 2567
12.00 - 20.00 น.
6060 ARTS SPACE (White Space building)

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการรวบรวมงานภาพพิมพ์จากช่างพิมพ์ระดับโลกและไทย กว่า 70 ช่างพิมพ์ 26 ประเทศทั่วโลก Maxnifier III International mail art printmaking Exhibition ตอน "คน/ สัตว์/ สิ่งของ" Curated by ml3print studio

Mailart ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนที่สำคัญของช่างพิมพ์ทั่วโลก โดยเริ่มจากศิลปินชาวอเมริกา เรย์ จอห์นสัน (Ray Johnson) ในปี 1943 และเริ่มเป็นที่แพร่หลายในปี 1950 จนถึง ปัจจุบันวัฒนธรรมนี้ยังถูกส่งต่อมาในกลุ่มช่างพิมพ์รุ่นใหม่ และศิลปินในสาขาอื่นๆทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานให้ผู้คนทั่วโลกได้รับชมและเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ผ่านชิ้นงานศิลปะภาพพิมพ์

นิทรรศการ Maxnifier III ในครั้งนี้ นำเสนอภายใต้ concept "คน/สัตว์/สิ่งของ" เรียนรู้ความหมายใหม่ในระดับนาชาติ ของ คน สัตว์ สิ่งของง่ายๆรอบตัว ที่แฝงไว้ไปด้วย ความเชื่อ มุมมอง จากศิลปินนานาชาติ เล่าเรื่องผ่านสิ่งของง่ายๆ ใกล้ตัว แต่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยอารมณ์ ชวนให้ค้นหา...เมื่อผ่านสายตาศิลปิน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ครั้งแรกในประเทศไทยในนิทรรศการ Maxnifier III International mail art printmaking exhibition ตอน คน/สัตว์/สิ่งของ ที่ 6060 Arts Space

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ : 0851294116, 0816232801

information provided by event organizer

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย