นิทรรศการ

บุญผะเหวด ทานและการให้

กลุ่มจิตรกรไทย

วันที่:

2 - 30 ต.ค. 2566

กลุ่มจิตรกรไทย ได้ดำเนินโครงการ “ศิลปะสัญจร...เพื่อการให้และ มีส่วนร่วมเชิงวัฒนธรรม” โดยการจัดกิจกรรมอบรมการเขียนธุงผะเหวดสำหรับประดับตกแต่งและใช้ในขบวนแห่ผ้าผะเหวดและร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนในงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วัดภูเขาทอง บ้านท่ามะไฟหวาน จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ จากนั้น ศิลปินได้นำประสบการณ์มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ “บุญผะเหวด...ทานและ การให้” จัดแสดงนิทรรศการศิลปะในกรุงเทพฯ และสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยนิทรรศการครั้งแรกจัดขึ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2566

information provided by event organizer

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 10:00-19:00 ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม: 50 บาท

MRT: สามยอด

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 10:00-19:00 ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม: 50 บาท

MRT: สามยอด