นิทรรศการ

Metamorphosis

ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ

วันที่:

1 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

Metamorphosis เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย จากหนอนผีเสื้อกลายเป็นดักแด้ และเปลี่ยนเป็นผีเสื้อ เช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์เราเองก็มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัย จากเด็กสู่วัยรุ่น วัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ โดยศิลปินได้นำเสนอแนวคิดนี้ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมและเทคนิคการสร้างความแตกต่างของพื้นผิว ,สี และมิติ เพื่อนำเสนอมุมมองเรื่องราวของมนุษย์ผ่านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวตามสื่งเร้าของสังคม และ สภาพแวดล้อมที่มนุษย์เองไม่สามารถควบคุมได้

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ