นิทรรศการ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

วันที่:

28 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2567

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture โดย นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ : 578 days (transformation)
ปิยลักษณ์ เบญจดล : The cabinet of curiosities
นัทส์ โซไซตี้ : Quality 1st, 2nd hand (Art), and swap market
ภัณฑารักษ์ - กฤษฎา ดุษฎีวนิช

คํามั่นสัญญามากล้นไปด้วยภาพฝันของการดำรงอยู่ในสัจจะ ชีวิต และคำว่า “รัก” อารมณ์ในความรักได้สร้างความทรงจำที่สวยงามผลิดอกแรกแย้มชื่นบาน ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นความจริงแท้ที่สุดคือการเคลื่อนผันผ่านและการเปลี่ยนแปลง ความรักคือความจริงอีกชุดที่อยู่นอกเหตุและเหนือผล เป็นเศษผลึกตะกอนของความจริงที่มีพลังงานผลักให้มนุษย์เห็นคุณค่าของการดำรงอยู่และการลาจาก

ในภาพฝันเมื่อครั้งคำว่ารักยังดำรงอยู่นั้น สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ราวกับกระจกที่ผลัดกันส่องสะท้อนไร้จุดสิ้นสุด หากแต่เมื่อกระจกอีกบานนั้นได้จากหายไป ภาพที่สะท้อนกันไปมาดังกล่าวก็หายจากไปเช่นกัน เหลือแต่คำมั่นสัญญาที่โอบกอดรัดดั่งอาภรณ์ที่รอผู้สวมใส่

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture โดย นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ บอลล์-ปิยลักษณ์ เบญจดล นำเสนอภาพฝันของความทรงจำและคำมั่นสัญญาสุดท้ายที่ ต้อย/ นพไชย ได้ให้คำสัญญาสุดท้ายก่อนที่จะสูญเสียบุคคลอันที่เป็นรัก นิทรรศการนี้ คือ การปรุงแต่งผสมผสานคำมั่นสัญญาท้ายสุดเพื่อให้ออกมาเป็นรูปธรรมของความทรงจำที่ผันผ่านสู่การดำรงอยู่ในสภาวะปัจจุบัน สัจจะที่ให้ไว้ในคำสัญญาสุดท้ายได้มาบรรจบลงเอยในสรรพเรื่องราวอันแปลกประหลาดและภาพแรกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ลบเลือนเสียงลมหายใจสุดท้ายอันแผ่วเบาแห่งการลาจาก

พร้อมกับการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของ นัทส์ โซไซตี้ (Nuts Society) กิจกรรมทางศิลปะที่เชื้อเชิญให้ผู้คนมามีส่วนร่วมในการสร้างสำนึกทางสังคม นัทส์ โซไซตี้ ปรากฏในโลกศิลปะเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งนพไชย และ ปิยลักษณ์ ได้เคยสร้างปรากฏการณ์ในสังคมศิลปะมาแล้ว และได้ทำกิจกรรมทางศิลปะมาอย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ โดยครั้งนี้เชื้อเชิญผู้คนมากมายหลากหลายศาสตร์สาขาทางศิลปะมาร่วมเปิดตลาดขายผลงานศิลปะในพื้นที่นิทรรศการ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงศิลปะอย่างเท่าเทียม

เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 น.
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

information provided by event organizer

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา