การแสดง & ภาพยนตร์

มินโย–ท่วงทำนองของบ้านเกิด

การสาธิตและเวิร์กชอปเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดย MIKAGE PROJECT

วันที่:

21 ตุลาคม 2566

เจแปนฟาวน์เดชั่น ด้วยความสนับสนุนจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ขอเสนอกิจกรรม “มินโย - ท่วงทำนองของบ้านเกิด” การสาธิตและเวิร์กชอปเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เรียกว่า ”มินโย” โดยกลุ่มนักดนตรีที่ชื่อว่า MIKAGE PROJECT ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 – 19.30 น.

เพลงพื้นบ้านญี่ปุ่นมินโย เรียกได้ว่าเป็นเพลงของผู้คน เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของหมู่บ้านญี่ปุ่น สืบสานมาจนปัจจุบันและถือว่าเป็นศิลปะการแสดงในรูปแบบหนึ่ง มีคำกล่าวว่า ดนตรีมินโยนั้นเป็นบ้านเกิดของหัวใจ/ "Min'yō wa kokoro no furusato" โดยก่อให้เกิดความรู้สึกคิดถึงอดีตของบ้านเกิดและครอบครัว ไม่ว่าจะมีอยู่จริงหรือมีในจินตนาการก็ตาม

กิจกรรมในครั้งนี้ MIKAGE PROJECT จะพาผู้เข้าร่วมไปรู้จักกับ มินโย และเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมทางดนตรีนี้ ร่วมรับฟังเพลงพื้นบ้านญี่ปุ่นที่ดัดแปลงให้มีกลิ่นอายความทันสมัยตามสไตล์แบบ MIKAGE PROJECT มารู้จักเครื่องดนตรีญี่ปุ่นสามชิ้น อันได้แก่ ขลุ่ยซาคุฮาจิ, โคโตะ และชามิเซ็ง รวมถึงผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันประสานเสียงเพลงมินโย เพื่อจะได้ค้นพบ เข้าใจและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่สืบทอดผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ผ่านการแสดงออกและการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

เกี่ยวกับ MIKAGE PROJECT

ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 MIKAGE PROJECT กลุ่มนักดนตรีที่นำเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นต่าง ๆ มาประพันธ์และเรียบเรียงในสไตล์สมัยใหม่เพื่อส่งต่อให้แก่รุ่นต่อไปและเผยแพร่เสน่ห์ของเพลงพื้นบ้านทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศ

MIKAGE (มิคาเงะ) หมายถึงจิตวิญญาณ หรือใจ ตามแนวคิดของชินโตและพุทธศาสนา พื้นฐานและหลักการณ์ของวงคือการรักษาจิตวิญญาณแห่งเสียงดนตรีที่ตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนผ่านทางดนตรีพื้นเมืองทั่วโลกเพื่อสืบทอดต่อไปยังรุ่นหลัง MIKAGE PROJECT กลุ่มศิลปินผู้มากความสามารถซึ่งแสวงหาความเป็นไปได้ของเครื่องดนตรีญี่ปุ่น ประกอบด้วยสมาชิก สามคน ได้แก่ ซะโต โคกิ (ขลุ่ยซาคุฮาจิและชิโนบุเอะ, เครื่องดนตรีประเภทตี), อาซาโน โช (ร้องนำ, สึงารุชามิเซ็ง), และ ฮอมมะ ทากาชิ (โคโตะ 25 สาย) สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรีผ่านการสั่งสอนจากครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย และมีชื่อเสียงทั้งในการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากล

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงคอนเสิร์ต MIKAGE PROJECT ASEAN TOUR 2023 in Thailand, จะจัดการแสดงที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 ที่ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเน็คท์ และที่มหาสารคามในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมแม่น้ำของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ba.jpf.go.jp/en/mikage-project-2/

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอประชุม ชั้น 5

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอประชุม ชั้น 5

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

MORE LIKE THIS